Tvarkinga buhalterinė apskaita yra esminė klestinčio verslo dalis

Darbo užmokesčio apskaita

 • Darbo užmokesčio, atostoginių ir kt. apskaičiavimas ir registravimas;
 • Mokesčių paskaičiavimas ir ataskaitų pateikimas VMI ir Sodrai;
 • Darbo laiko apskaita.

Mokesčių apskaita

 • Nekilnojamo turto mokestis;
 • Pelno mokestis;
 • Aplinkos teršimo mokestis. 

Ataskaitų rengimas

 • Sąnaudų ataskaitų rengimas ir registravimas;
 • Finansinių ataskaitų rengimas;
 • Skolų ataskaitos.

Operacijų registravimas

 • Pirkimų ir pardavimų sąskaitų faktūrų registravimas;
 • Bankinių pavedimų ir kasos dokumentų registravimas.

Ilgalaikio turto apskaita

 • Ilgalaikio turto nusidėvėjimo priskaitymas;
 • Inventorizacijos dokumentų rengimas.

Kita

 • Statistinių ataskaitų sudarymas ir teikimas;
 • Mokėjimo pavedimų paruošimas.

                                                                               Gauti kainos pasiūlymą